Kedy a prečo sa oslavuje Medzinárodný deň rodín?

Medzinárodný deň rodín sa koná 15. mája, aby sa oslávil význam rodín a práca sa začala počas Medzinárodného roka rodín. Je to medzinárodné dodržiavanie vyhlásené Valným zhromaždením Organizácie Spojených národov s cieľom osláviť úlohu rodín v spoločnosti. Tvorcovia politiky a zainteresované strany tiež podporujú informovanosť o otázkach, ktoré ovplyvňujú rodiny na celom svete, a snažia sa o účasť verejnosti pri riešení týchto otázok. Od roku 1996 generálny tajomník Organizácie Spojených národov v spolupráci s určenými agentúrami vyberá tému, ktorá sa má v tento deň osláviť, s kľúčovým zameraním na úlohu rodiny v sociálno-ekonomických otázkach.

História Medzinárodného dňa rodín

V posledných desaťročiach sa rodinná štruktúra drasticky zmenila v dôsledku vyvíjajúcich sa globálnych demografických trendov. Aj s meniacou sa štruktúrou rodiny Organizácia Spojených národov (OSN) stále uznáva rodinu ako základnú jednotku spoločnosti. Počas osemdesiatych rokov minulého storočia OSN zvýšila svoje znepokojenie nad problémami ovplyvňujúcimi rodiny v spoločnosti. Na základe odporúčaní Hospodárskej a sociálnej rady a Komisie pre sociálny rozvoj vypracovala OSN rezolúciu 1983/23 o úlohe rodiny v hospodárskom raste a rozvoji a vyzvala generálneho tajomníka OSN, aby upozornil tvorcov verejnej politiky na prekážky rozvoja. zakorenené v rodinnom prostredí.

20. septembra 1993 Valné zhromaždenie OSN prostredníctvom rezolúcie A / RES / 47/237 potvrdilo predchádzajúce uznesenia, ktoré boli prijaté na preukázanie ich záväzku podporovať sociálny pokrok a lepšiu životnú úroveň rodín na celom svete. Valné zhromaždenie prijalo 15. mája ako Medzinárodný deň pre rodiny s úmyslom zvýšiť porozumenie hospodárskych, sociálnych a demografických otázok, ktoré ovplyvňujú rodiny. Cieľom dňa bolo zamyslieť sa nad tým, aký význam má medzinárodné spoločenstvo rodine ako základnej jednotke spoločnosti, a zároveň vyjadriť znepokojenie nad súčasným stavom rodinnej jednotky na celom svete.

symbol

Medzinárodný deň rodín je reprezentovaný symbolom srdca, ktoré sa tiahne nahor a tvorí strechu domu. Srdce je potom vyryté do zeleného kruhu, čo znamená, že rodina je centrom spoločnosti a poskytuje stabilné sídlo na podporu ľudí všetkých vekových kategórií. V priebehu rokov tento sviatok inšpiroval rôzne krajiny k tomu, aby vytvorili vlastné symboly pre rodinný deň a podporovali komunitné podujatia, ktoré upozorňujú na otázky týkajúce sa rodín v modernej dobe.

Oslava Udalosti

Medzinárodný deň rodín je pozorovaný celosvetovo medzi všetkými svetovými kultúrami. Väčšina komunít si cení deň prostredníctvom verejných výstav a diskusií, aby sa zamysleli nad myšlienkami, ktoré sú relevantné pre konkrétnu tému tohto roka. V niektorých krajinách sú vytvorené nástroje, ktoré pomáhajú komunitám organizovať oslavy zacielené na rôzne časti obyvateľstva, ako sú tínedžeri, mládež a mladí dospelí. Počas týchto osláv verejní činitelia organizujú semináre a fóra na diskusiu o politikách, ktoré sa týkajú rodiny. Deň tiež poskytuje veľkú príležitosť pre ľudí, aby trávili čas buď vo svojich jadrových alebo rozšírených rodinách.

Odporúčaná

Etnické skupiny Malawi
2019
Catherine de Medici - Slávne postavy v dejinách
2019
Aké jazyky sa hovoria v Sao Tome a Principe?
2019