Čo je Nubbin v geografii?

Termín nubbin sa zvyčajne vzťahuje na objekty, ktoré sú menšie ako iné objekty rovnakého druhu. V geografii, termín nubbin odkazuje na malý kopec, ktorý je obklopený erodované bloky kameňa. Bloky sú tvorené zvetrávaním podložnej vrstvy obklopujúcej nubbin. Geológovia sa domnievajú, že zvetrávanie je jedným z hlavných spôsobov, ktoré vedú k tvorbe nubbinu. Nubbini majú niektoré jedinečné vlastnosti, ktoré ich odlišujú od podobných geologických znakov, ako sú rodokmeň a hradný koppies. Jedným z hlavných charakteristických znakov nubbinov je, že sa vyskytujú v skupinách. Napriek rozdielom medzi tromi geologickými črtami sa geológovia domnievajú, že sú tvorené podobným procesom.

Umiestnenie Nubbins

Nubbíny sú bežné v regiónoch, ktoré zažívajú monzúnové a tropické podnebie. Krajiny ako Namíbia, Spojené štáty, Austrália a Južná Afrika majú nubbins. V USA sú nubbins bežné v juhozápadnej časti krajiny, zatiaľ čo v Austrálii sa nubbins nachádza v MacDonnell Ranges, ktoré sa nachádzajú v centrálnej oblasti národa.

Tvorba Nubbinov

Zvetrávanie a erózia

V priebehu času môže zvetrávanie a erózia skalných útvarov viesť k tvorbe nubbinov. Nubbins sa objavujú kvôli rozdielu v tvrdosti rôznych častí skaly. Postupom času sa vplyvom nárazu prvkov mäkšie časti hornín strácajú a tvrdšie časti sa nechávajú vystavené prvkom. Pretože tvrdšia časť je odolnejšia voči erózii a poveternostným vplyvom, zostáva relatívne vyššia ako okolité prvky tvoriace malý kopec označovaný ako nubbin.

Vodné prúdy

Postupom času môžu vodné prúdy viesť k tvorbe nubbinov. Ako voda tečie cez región, voľné pôdne častice sa odnášajú a mäkšie horniny sa erodujú. Po mäkších skalách sa erodujú tvrdšie kamene vystavené vodným prúdom. Ako prúd vody pokračuje v prúdení, tvrdšia hornina zostane vyššia ako okolitá oblasť, ktorá tvorí nubbin. Ak voda zaschne, nubbin je zvyčajne ponechaný exponovaný.

Degradácia iných fyzikálnych vlastností

Nubbíny sa môžu tvoriť ako výsledok degradácie iných fyzikálnych vlastností, ako sú napr. V priebehu času sa zistilo, že sa narodení tvrdohlavci rozkladajú a vytvárajú ďalšie geologické znaky a jedným z vytvorených znakov je nubbin. Bornhardts degradovať v dôsledku pôsobenia prvkov, ako je vietor a dážď, ktoré erodujú kamene, ktoré tvoria funkciu. Nubíny vytvorené z takého procesu zvyčajne trvajú dlho, kým sa objavia kvôli dĺžke času, ktorý je potrebný na dokončenie procesu.

Význam Nubbinov

Nubbini majú veľký geologický význam, pretože ich štúdium umožňuje geológom pochopiť geologické udalosti, ku ktorým došlo v danej oblasti. Nubbins môže byť tiež dobrým miestom na usporiadanie piknikov kvôli ich polohe, ktorá sa zvyčajne považuje za malebnú.

Odporúčaná

Ktoré krajiny hraničia s Rakúskom?
2019
Najlepšie Skylines v Kanade
2019
Prečo sú tu 12 palcov na nohe?
2019