Čo je to druh sentinel?

Čo je to druh sentinel?

Druhy sentinelov sú dôležitými zložkami v oblasti environmentálnych zdravotníckych vied. Sú trochu podobné indikátorovým druhom v tom, že ich možno využiť na predpovedanie zdravotných výsledkov. Druhy sentinelov sa však častejšie používajú skôr ako ukazovatele ohrozenia zdravia ľudí, a nie ako ohrozenia zdravia v konkrétnom ekosystéme alebo biotope. Tento vzťah k ľudskému zdraviu existuje, pretože sentinelové druhy sú jedinečne citlivé na určité environmentálne riziká a kontaminanty, často vykazujú účinky expozície pred tým, ako sa účinky prejavia u ľudí. Pozorovania sentinelových druhov môžu poskytnúť informácie o prítomnosti, množstve, type a účinku environmentálnych kontaminantov. Vzťah medzi ľuďmi a sentinelovými druhmi sa datuje už mnoho rokov. Počas tejto doby, pozorovanie sentinelových druhov pomohlo ľuďom vyhnúť sa zdravotným rizikám av niektorých prípadoch dokonca aj smrti.

Význam Sentinel druhov vo vedeckom výskume

Dnes sa niektorí výskumníci spoliehajú na sentinelové druhy, aby študovali biologické účinky toxických materiálov a chemikálií. Tieto účinky možno merať, ak je indikátorový druh v prirodzenom prostredí. Toto nastavenie poskytuje výskumníkom možnosť zaznamenať niekoľko faktorov, vrátane účinkov určitých chemických kombinácií, účinkov odstupňovaných úrovní expozície a účinkov nízkej expozície počas dlhšieho časového obdobia. Druhy sentinelov sa môžu používať na projekty monitorovania potravín, hodnotenia zdravia a epidemiologické štúdie.

Charakteristiky sentinelových druhov

Zatiaľ čo indikátorové druhy môžu byť rastliny alebo zvieratá, majú určité špecifické vlastnosti. Napríklad väčšina sentinelových druhov je relatívne bežná a nepovažuje sa za ohrozenú. Ľahko s nimi manipulujú ľudia a majú konzistentné a merateľné reakcie na environmentálne škody. Tieto reakcie môžu zahŕňať smrť, chorobu alebo zmiznutie. Z nejakého prospechu pre ľudí (hoci určite nie pre sentinelové druhy) je to, že tieto druhy môžu demonštrovať vedľajšie účinky určitých environmentálnych nebezpečenstiev dlho pred ľuďmi, čo dáva určitý systém včasného varovania. Táto skorá reakcia môže byť spôsobená veľkosťou, častou expozíciou alebo rýchlosťou reprodukcie.

Sentinel Druhy A Ľudské Zdravie

Jedným z najstarších zaznamenaných spôsobov použitia indikátorových druhov pochádza zo začiatku 20. storočia a použitie kanálov v uhoľných baniach. Fyzik John Scott Haldane bol prvou osobou, ktorá navrhla, aby baníci niesli v baniach klietkový kanár. Jeho myšlienka spočívala v tom, že ak by boli prítomné jedovaté plyny, ako napríklad oxid uhoľnatý, kanár by najprv zomrel a dali zamestnancom čas na útek z bane. Kanárske kanály boli používané ako sentinelové druhy pre väčšinu 20. storočia.

Ďalším príkladom sentinelových druhov a ich vzťahu k ľudskému zdraviu je „tanečná horúčka mačiek“. Tento termín sa vzťahuje na ochorenie Minamata, ktoré je neurologickým stavom spôsobeným otravou ortuťou. V meste Minamata v Japonsku si dedinčania začali všimnúť, že miestne mačky sa správajú čudne. Tieto mačky nemohli chodiť rovno a potácali sa po dedine. Po nejakom čase sa ľudia začali správať podobne. Ako sa ukázalo, spoločnosť Chisso Minamata uvoľňovala metylortuť do svojej odpadovej vody. Táto odpadová voda sa privádzala do oceánu, kde sa bioakumulovala v miestnych populáciách rýb a mäkkýšov. Toto kontaminované morské plody potom spotrebovalo miestne obyvateľstvo, čo malo za následok otravu ortuťou, neurologické ochorenia a smrť.

Druhy sentinelov sa môžu použiť na meranie alebo pochopenie účinkov infekčných chorôb, kontaminantov ovzdušia a vody, toxických plynov, toxínov v domácnostiach a dokonca aj bioterorizmu.

Odporúčaná

Aké sú hlavné mestá v Čiernej Hore?
2019
Mestá s najvýraznejšími budovami
2019
Kto vynašiel klimatizáciu?
2019