Čile: Vývoz a dovoz

Ekonomika Čile

Ekonomika Čile je jednou z najstabilnejších v Južnej Amerike a má najvyšší hrubý domáci produkt (HDP) na obyvateľa v Latinskej Amerike. Jeho hospodárstvo je 44. najväčšie na svete, a to tak vo vývoze, ako aj v dovoze. V roku 2014 krajina vyviezla tovar v hodnote 77, 3 mld. USD a doviezla 69, 1 mld. USD. Toto dalo Čile obchodný prebytok vo výške 8, 22 mld. USD. Nižšie je bližší pohľad na vývoz a dovoz hospodárstva Čile.

Vývoz z Čile

Najväčšou exportnou kategóriou v Čile sú kovy, ktoré predstavujú takmer jednu tretinu celkového vývozu, 23, 2 mld. USD. Tri najviac vyvážané výrobky v tejto kategórii sú rafinovaná meď (23%), surová meď (3, 8%) a medený drôt (0, 7%). Po kovoch, minerálnych výrobkoch a rastlinných výrobkoch sú najbližšie najväčšie vývozné kategórie, ktoré predstavujú 20, 5 mld. USD a 7, 43 mld. USD. Druhým najväčším exportovaným tovarom je medená ruda, ktorá patrí do kategórie minerálnych výrobkov a tvorí 21% celkového vývozu. To znamená, že rafinovaná meď a medená ruda predstavujú 44% vývozu z Čile. Ťažobný sektor je jedným z najväčších priemyselných odvetví v krajine.

Tri najväčšie exportné partnerov v Čile sú Čína (18, 9 mld. USD, 25%), USA (9, 3 mld. USD alebo 12%) a Japonsko (7, 81 mld. USD, čiže 10%). Tieto krajiny spoločne dovážajú 47% vývozu Čile. Čína je najvyšším dovozcom rafinovanej medi (44%), po ktorej nasledujú USA (13%). Medené rudy dováža Čína (33%) a Japonsko (28%).

Okrem rafinovanej medi a medenej rudy Čína dováža aj surovú meď (1, 23 mld. USD) a sulfátovú chemickú drevnú buničinu (1, 17 mld. USD). USA, druhý najväčší dovozca Číny, dovážajú rybie filé (1, 38 miliardy USD) a hrozno (694 miliónov USD). Druhým a tretím najväčším exportným produktom do Japonska sú mrazené ryby (615 miliónov USD) a rybie filé (452 ​​miliónov USD).

Dovoz z Čile

Najväčším druhom dovozu do ekonomiky Čile sú stroje, ktoré tvoria takmer štvrtinu celkového dovozu na úrovni 15, 2 mld. USD. V rámci tejto kategórie najčastejšie dovážaným tovarom sú vysielacie zariadenia (2%), počítače (1, 8%) a videoobrazy (1, 2%). Ďalšou najväčšou kategóriou dovozu sú stroje, minerálne výrobky a doprava. V rámci týchto dvoch kategórií sú tri hlavné dovozy Čile: ropa (5, 43 mld. USD, resp. 7, 9%), rafinovaná ropa (5, 33 mld. USD alebo 7, 7%) a automobily (3, 8 mld. USD, tj 5, 5%).

Tri najväčšie dovozné partnerov v Čile sú Čína (14, 8 miliardy USD, čiže 21%), USA (14 miliárd USD, 20%) a Brazília (5, 31 miliárd USD, 7, 7%). Hlavnými dodávateľmi ropy (najvyšší dovoz z Čile) sú Brazília (43%), Ekvádor (36%) a Angola (6, 4%). USA sú zodpovedné za poskytovanie veľkej väčšiny druhého najväčšieho dovážaného tovaru v Čile, rafinovanej ropy (90%). Dodávateľmi 2 a 3 sú Japonsko (4, 5%) a Holandsko (1, 4%). Tretím najväčším dovezeným produktom sú automobily, ktoré tvoria 5, 5% celkového dovozu. Najvyššie krajiny, ktoré dodávajú autá na trh v Čile, sú Južná Kórea (26%), Japonsko (22%) a USA (10%).

Odporúčaná

Čo je tak zaujímavé o správaní citrónov?
2019
Čo bolo podujatie Tunguska?
2019
Aké sú primárne prítoky a odtoky jazera Athabasca?
2019