Aké sú zdroje a účinky znečistenia medi v životnom prostredí?

Meď je kov, ktorý je vynikajúci pri vedení tepla a elektriny. Meď sa prirodzene vyskytuje v kovovej forme a používa sa od roku 8000 pred naším letopočtom. Všetky živé organizmy potrebujú meď, pretože je primárnou zložkou cytochróm c oxidázy, ktorá je respiračným enzýmom. U ľudí sú stopy medi v kostiach, svaloch a pečeni, zatiaľ čo v niektorých organizmoch, ako sú kôrovce, je kov súčasťou hemocyanínu v krvi. Meď má vo svete mnoho aplikácií a jej nadmerné množstvo môže negatívne ovplyvniť životné prostredie a ľudí.

Zdroje znečistenia medi

Znečistenie medi v životnom prostredí pochádza z ľudskej činnosti a prírodných zdrojov. Vykopávanie medi v baniach vytvára prach bohatý na kov a vietor ho môže šíriť okolo dolu. Výrobné spoločnosti zaoberajúce sa meďou pri výrobe kovov, elektrických spotrebičov, pesticídov, fungicídov a iných výrobkov obsahujúcich meď často uvoľňujú kontaminovanú vodu do drenážneho systému, ktorý vedie k prúdom a iným vodným útvarom. Použitie pesticídov ako „zmes Bordeaux“ tiež zavádza do životného prostredia viac zlúčenín medi a môže postihnúť ľudí konzumujúcich nemyté ovocie alebo zeleninu postrekovanú takýmito pesticídmi. V budovách sa meď používaná v potrubiach postupne rozpúšťa a pridáva kov do vodovodu. Ďalšie zdroje znečistenia medi zahŕňajú spaľovanie fosílnych palív, použité motorové oleje, farby a opotrebovanie brzdových doštičiek, ako aj niektoré metódy kontroly pôrodnosti.

Environmentálne účinky znečistenia medi

Prebytok medi v pôde vytvára toxické prostredie pre väčšinu mikroorganizmov, ako sú baktérie. Toxicita medi v pôde inhibuje mineralizáciu živín, ako je fosfor a dusík, pretože kov sa pripája na minerály a organickú hmotu. Zvieratá absorbujú medené krmivo v kontaminovanej pôde, čo vedie k zlému zdravotnému stavu. Nadbytok medi vo vode má nepriaznivý vplyv na vodné organizmy, pričom poškodzuje sladkovodné organizmy, ako sú ryby. Meď poškodzuje obličky, nervové systémy a pečeň väčšiny vodných živočíchov.

Účinky na ľudské zdravie

Ľudia potrebujú nízku hladinu medi na udržanie dobrého zdravia. Keď sa kov v tele zvyšuje na vysokú úroveň, ovplyvňuje to zdravie. Toxicita medi sa prejavuje v cirhóze pečene u detí s prepojením na používanie medeného riadu vo vriacom mlieku. Vystavenie vysokým hladinám medi môže spôsobiť nevoľnosť, hnačku, bolesti na hrudníku a podráždenie dýchacích ciest. Poškodenie mozgu nastáva prostredníctvom neliečenej Wilsonovej choroby, ktorá je dedičným stavom, ktorý inhibuje vylučovanie medi do žlče pečeňou. Podľa ministerstva zdravotníctva a sociálnych služieb USA môžu veľmi vysoké dávky medi poškodiť obličky a pečeň a môžu viesť k smrti. Existuje aj korelácia niektorých účinkov starnutia a prebytku medi.

Prevencia znečisťovania medi

Prevencia znečistenia medi v priemyselných odvetviach zahŕňa rôzne stratégie. Materiálna substitúcia môže pomôcť znížiť znečistenie medi použitím menej alebo netoxických materiálov. Medzi ďalšie metódy prevencie v priemyselných odvetviach patrí redizajn výrobkov a zlepšovanie procesov. Tieto systémy zahŕňajú dobré programy údržby a zvyšujú efektívnosť zariadení. Prevencia a kontrola znečisťovania vo Veľkej Británii kontroluje uvoľňovanie medi. V USA v roku 2011 štát Washington zakázal maľovanie na báze medi na rekreačných lodiach.

Odporúčaná

Čo je mormonská cesta?
2019
Aký je najväčší časový rozdiel medzi dvoma miestami v USA?
2019
Krajiny s najvyšším zdrojom pre medzinárodných študentov vo Veľkej Británii
2019