Aké sú výhody a nevýhody veternej energie?

Veterná energia je energia, ktorá sa vyrába pomocou vetra. Vietor je opísaný ako forma slnečnej energie, pretože je vytvorený. Hovorí sa, že je spôsobený nerovnomerným ohrevom zemskej atmosféry, ktorá je spôsobená slnečným žiarením. Veterná energia sa vytvára, keď sa vetry používajú na otáčanie veľkých turbín, čo zase produkuje mechanickú energiu, ktorá sa potom vyrába na elektrinu. Táto forma moci nie je taká rozšírená, keďže veterná energia predstavuje len 3, 1% svetovej spotreby elektrickej energie v roku 2014. Mnohé európske krajiny sa však spoliehajú na veternú energiu a krajiny ako USA, Čína a India sa pohybujú smerom nahor. výroby veternej energie.

Výhody veternej energie

Ako obnoviteľný zdroj energie vetra sa predpokladá, že má veľa profesionálov.

Zdroj obnoviteľnej energie

Hlavnou výhodou tejto formy energie je, že je to slobodný a obnoviteľný zdroj energie. Znamená to, že bez ohľadu na to, aká veľká časť veternej energie môže svet spotrebovať dnes, bude zajtra stále rovnaká dodávka energie. Okrem tejto energie, ktorá je bezplatná a obnoviteľná, je vietor čistou formou energie. Je známe, že veterná energia sa vyrába z veterných elektrární, ktoré využívajú obrovské turbíny, ktoré túto energiu premieňajú na elektrickú energiu. Vzhľadom na charakter svojej výroby, veterná energia neuvoľňuje škodlivé znečisťujúce látky do zemskej atmosféry.

Nízke náklady

Náklady na inštaláciu veterných turbín sú v porovnaní s inštaláciou generátorov na fosílne palivá menšie. Veternú energiu preto možno opísať ako lacnú formu energie. Napríklad systémy využívajúce fosílne palivá prinášajú dodatočné náklady na nákup paliva, ktoré sa používa na prevádzku generátorov, ktoré sa nezažili v oblasti veternej energie, pretože turbíny vyrábajú energiu pomocou vetra. Okrem toho môže byť veterná energia inštalovaná v rozvojových krajinách, ktoré nemajú náležitú infraštruktúru, pretože inštalácia veterných turbín nevyžaduje žiadnu komplexnú infraštruktúru v porovnaní s inštaláciou uhoľných elektrární.

Úspora priestoru

Ďalšou výhodou veternej energie je, že vyžaduje minimálny priestor na inštaláciu. Na rozdiel od iných elektrární, inštalácia veterných turbín nevyžaduje zúčtovanie veľkých plôch pôdy, aj po zriadení veterných turbín, môže byť pôda stále využívaná na iné činnosti, ako je poľnohospodárstvo.

Nevýhody veternej energie

Zatiaľ čo mnohí veria, že existuje viac výhod ako nevýhod pri využívaní veternej energie, stále je potrebné zvážiť niektoré nevýhody.

Úložná kapacita

Najväčšou nevýhodou veternej energie je, že sa na ňu nedá úplne spoliehať, pretože vietor sa nedá skladovať pre budúce použitie. Je tiež ťažké vytvoriť okamžitý vietor, keď sa vyžaduje elektrická energia.

preprava

Na výrobu veternej energie musia byť veterné turbíny inštalované v pravých miestach, ktoré sú väčšinou v oblastiach vzdialených od mesta. Tieto vzdialené miesta zvyčajne nemajú vysoký dopyt po energii a preprava tejto formy energie do veľkých miest je veľmi nákladná.

Hluková záťaž

Napriek tomu, že veterná energia je čistá forma energie, problém hluku, ktorý je spôsobený lopatkami rotora, predstavuje významný problém.

Nebezpečenstvo divokej zveri

Vtáky a netopiere boli tiež zabité veternými mlynmi, a to môže byť argumentoval, že táto forma energie predstavuje hrozbu pre voľne žijúce zvieratá.

Odporúčaná

Koľko benzínu vážiť?
2019
Aké sú povodia a povodia?
2019
John Dramani Mahama, prezident Ghany - svetoví lídri v histórii
2019